Artykuł: Wpływ czynników prenatalnych i postnatalnych na mikrobiotę jelitową noworodków